Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu"

| home | despre noi | regulament | parteneriat | orar | link-uri

Oferta educaţională


Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" dispune de:
   - 31 săli de clasă
   - 2 laboratoare de informatică
   - un laborator de chimie
   - un laborator de fizică
   - un laborator de biologie
   - o sală de sport ce poate fi omologată pentru competiţii sportive naţionale si internaţionale
   - 2 săli de sport (uz şcolar)
   - o bibliotecă (30000 volume)
   - o arhivă
   - un muzeu şcolar de istorie şi etnografie.


În liceul nostru învaţă un număr de 882 de elevi, distribuiţi astfel:
   - învăţământ primar (11 clase) - 235 elevi
   - învăţământ gimnazial (12 clase) - 277 elevi
   - învăţământ liceal (12 clase) - 344 elevi
   - învăţământ liceal seral (o clasă) - 26 elevi.

   - (IX-XII A) clase profilul uman, specializarea filologie, engleză intensiv
   - (IX-XII B şi C) clase profitul real, specializarea matematică-informatică
   - Clasa a XIII-a seral profilul uman, specializarea filologie -1 clasa.Corpul profesoral este alcătuit dintr-un număr de 58 de cadre didactice, dintre care 46 de profesori şi 12 învăţători.
Personalul didactic al liceului
   - Doctoranzi - 2
   - Profesori gradul I - 27
   - Profesori gradul II - 5
   - Profesori cu definitivat - 5
   - Profesori debutanţi - 4
   - Învăţători gradul I - 9
   - Învăţători cu definitivat - 2
Metodişti ai l.S.J.P:
   - Prof Cornelia Matei -16. franceză
   - Prof. Vasile Focţeneanu - istorie
   - Prof. Măria Moncică - ed. Tehnologică
   - Prof. Maricica Gâţă - religie
   - Prof. Paul Enescu - ed fizică
   - Instit. Magda Moise
Rgsponsabil de cerc pedagogic:
   - Prof. Cornelia Matei -lb. franceză
   - Prof. Vasile Focşeneanu - istorie
   - Prof. Paul Enescu — ed fizică
   - Prof. Dumitru Costinescu —fizică
   - Prof. Eleonora Vulcu — matematică
   - Prof. Maricica Gâţă - religie
Membri în Consiliul Consultativ al I.S.J.P.:
   - Prof Cornelia Matei - lb. franceză
   - Prof Vasile Focşeneanu - istorie


| home | despre noi | regulament | parteneriat | orar | link-uri

© Liceul Teoretic Aurel Vlaicu
Director: Bărbuţ Ion